Pinjaman Peribadi Swasta 2021, Cecair Kurang daripada 15 minit

Pinjaman Peribadi Swasta 2021, Bagi memudahkan anda untuk membuat bayaran balik pinjaman peribadi ini secara bulanan dan konsisten. Sila rujuk halaman ini sebagai panduan.

Pinjaman Peribadi Swasta 2021

Bagi kakitangan Kerajaan Persekutuan yang berstatus kontrak/sementara, mestilah telah berkhidmat lebih dari twelve bulan dan perlu ada penjamin. Penjamin mestilah kakitangan Kerajaan Persekutuan yang telah berkhidmat lebih dari six bulan.

Pinjaman ini adalah pinjaman islamik berkonsepkan Tawarruq yang tidak memerlukan penjamin. Pelan pinjaman ini direka khas bagi membantu golongan profesional yang memerlukan pinjaman peribadi. Melalui pinjaman ini, anda boleh membuat pinjaman bermula RM10,000 sehingga mencecah RM400,000.

Jika anda ingin membuat pembayaran penuh sebelum tempoh penuh pinjaman tamat, anda perlu membayar yuran penamatan awal sebanyak RM100 atau 1% daripada jumlah keseluruhan pinjaman (mana-mana yang lebih tinggi). 

Mengenai corak pembayaran balik pinjaman peribadi ini. Anda boleh merujuk kalkulator pembiayaan BSN ini sebagai panduan untuk memudahkan anda membuat bayaran bulanan.

Jadual Pinjaman Peribadi Rhb 2021

Sila ketahui lebih lanjut mengenai pinjaman peribadi Bank Islam ini melalui maklumat tambahan di bawah.

Berapa lamakah proses permohonan pinjaman peribadi kerajaan/GLC? Setiap bank mempunyai waktu pemprosesan berbeza untuk meluluskan permohonan anda. Biasanya ia akan mengambil satu jam sehingga 5 hari bekerja untuk mendapatkan kelulusan daripada financial institution. Pinjaman Peribadi Swasta 2021.

Sekadar makluman, anda boleh membuat pembayaran balik pinjaman menggunakan kaedah seperti arahan tetap daripada akaun semasa yang dipautkan kepada talian Cash Line-i.

Sila ketahui lebih lanjut mengenai pinjaman Peribadi-i Pakej ini melalui maklumat tambahan di bawah.

Tidak dipengaruhi oleh rekod CCRIS (Pemohon yang mempunyai rekod buruk CCRIS masih boleh memohon, tetapi terpulang kepada lender selepas menyemak rekod kredit pemohon dan mengira risiko yang perlu ditanggung oleh financial institution)

Bagi memudahkan anda untuk membuat bayaran balik pinjaman peribadi ini secara bulanan dan konsisten. Sila rujuk halaman ini sebagai panduan. Jadual Pinjaman Peribadi Rhb 2021.

Anda boleh memohon di cawangan RHB Easy pilihan anda dan sekiranya anda berkelayakan, pinjaman anda akan diluluskan segera. 

Kelulusan dalam masa 24 jam eksklusif untuk penjawat awam dan kakitangan GLC. Di samping itu prinsip ini berupaya mewujudkan sifat kebertanggungjawaban kepada negara.

Sila ambil maklum bahawa pinjaman peribadi ini merupakan pinjaman ‘lowering balance’ atau baki berkurangan. 

Selepas menghantar permohonan anda kepada kami, anda hanya perlu menunggu panggilan daripada pakar pinjaman kami dan mereka akan membuat susulan kes anda. Pinjaman Peribadi Swasta 2021.

Next Post Previous Post